Giấy in liên tục-Giấy in bill-Fax nhiệt

Giấy Fax nhiệt

20.000
1+

0