Máy đóng gáy sách - Lò xo

Lò xo kẽm 6mm

175.000

Lò xo kẽm 8mm

230.000

Lò xo kẽm 12mm

310.000

Lò xo kẽm 10mm

250.000

Lò xo kẽm 14mm

350.000
1+

0